Rumuz raemeseum: Besmele-i Şerif ve Dualar

 Rumuz raemeseum: Besmele-i Şerif ve Dualar

Evine Besmele ile gir! Eğer zamanın müsâit ise, İhlâs sûresini oku! Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

(Eve girerken İhlâs-ı şerifi okuyan, yoksulluk görmez!) Eve girerken sağ ayağınla içeriye gir ve selâm ver! Evde kimse yoksa, şu şekilde selâm verebilirsin: “Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.” Bununla berâber, bir kere (Kulhüvallâhü) sûresini ve bir kere de (Âyetelkürsî)yi okursan evine şeytan giremez. Her neye başlarsan Besmele ile başla! İşe ve yemeye sağ elinle başla! Yemeye hep berâber otur. Yemekten sonra, duâ ve (Kulhüvallâhü) sûresini oku! Yemekten sonra bir saat geçmeyince su içme, vücûda iyi değildir. Yatağa yatacağın zaman Tebâreke sûresini oku!

Peygamberimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:

(Yatarken Tebâreke sûresini okumadan yatma! Zîrâ ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Tebâreke sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevaba nâil olur.)

Bir gece Sultan-ı Enbiyâ  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) , Hazreti Âişe (Radıyallahü Anh)’ye dedi ki:

(Yâ Âişe! Kur’an-ı kerimi hatmeyle, bütün Peygamberleri kendine şefaatçi ve bütün müminleri kendinden hoşnut edersin.) Hazreti Âişe (Radıyallahü Anh): Anam-babam sana feda olsun! Az bir zaman içinde bunları nasıl yapabilirim? Sultan-ı Enbiyâ  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  buyurdu ki: (Yâ Âişe, üç kere “Kulhüvallâhü” sûresini oku. Kur’an-ı kerimi hatmetmiş gibi olursun. Bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden râzı olsun. Bir kere de “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden râzı olur. Bir kere de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ hazretleri senden râzı olsun.)

Sultan-ı Enbiyâ (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hazretleri buyurdu ki:

(Hak teâlâ hazretlerinin üç ismi vardır ki, dilde hafif, terâzîde ise çok ağırdır. “Sübhânallahi vel hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâbillahil aliyyil azîm.” Bunun her bir kelimesine yüz sevap verilir.)

(ALINTIDIR.TÜRKİYE GAZETESİ BİZİM SAYFA)

3 Comments

  • Bizlerle böyle bilgiler paylaştığınız için allah razı olsun Allah yolunuzu açık eylesin…

  • RAEMESEUM,

    bu hadisi şerifleri paylaştığınız için Allah Razı olsun.

    Selam ve Dua ile

    • ALLAH sizden de razı olsun.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir