İslam’da Büyü Sihir Öğrenme ve Yapmanın Hükmü

 İslam’da Büyü Sihir Öğrenme ve Yapmanın Hükmü

Büyü Sihir Yapmanın Dindeki Hükmü

Sihir (Büyü), bedenlere, ruhlara ve gönüllere tesir eden, insanı hasta bırakan, öldüren, karı-koca arasını açan bir takım dökmelerden, yazı , dua ve efsunlardan ibarettirki, bütün din alimlerinde (müçtehitlerce) kesinlikle HARAMDIR. Böyle.
bir şey, fasık kimselerin ellerinden çıkabilir, öyle ki, bazı müçtehitlere göre, sihri öğrenip başkalarına öğreten kimseler, dinden çıkmış olurlar. Ancak bu işin cevazına inanmayarak yalnız kendisini büyünün fenalığından korumak için sihir yapmayı öğrenen kimse, dinden çıkmış olmaz. "Büyücüler ve şeytanlar her istediklerini yaparlar" diye bir inansa sahip olmak da KÜFRÜ gerektirir.

Sihir yapanların tövbeleri, bazı müçtehitlere görfe kabul olunur, bazılarına göre olmaz. Muhakkak dünyada ceza görmeleri lazımdır. Çünkü bu bir zındıklıktır. Kehanette bulunmak (Gaipten haber vermek), yıldızlardan bir takım hükümler çıkarmak, "remil" atmak da haramdır. İslam dini bu gibi işleri kesinlikle yasaklamıştır. bunlarla zaman öldürmek, aydın ve düşünen insanlara asla yakışmaz.

Kalp; Allah’ın zikriyle doluysa, yakarış, dua, zikir sığınmaları vird edinip özü sözüne uygunsa, bu shirin etkisini engelleyen en önemli sebeplerden ve başa geldikten sonra da en iyi tedavi yollarındandır.

Büyücülere göre, büyülerin etkisi, ancak zayıf tepkili kalplerde ve süfliyata bağlı şehevi nefislerde tam olur. bu yüzden çoğunlukla kadınlarda, çocuklarda, cahillerde, göçebelerde ve dinden, tevekkülden, tevhidden nasibi az olanlar ile dualar ve Nebevi sığınmalardan nasibi olmayanlarda etkisini gösterir.

Her yapılan ve yaptırılan büyü mutlaka tesir etmeyebilir. O kişinin şeytana yakınlığına bağlıdır. Yapılan büyü çoğunlukla aksi tesir yapabilir. Şöyle bir söz vardır: "İnsanlara tuzak kuran, sonunda yine o kurduğu tuzağa düşer."

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:" Ümmetimden on sınıf Allah’ı inkar eden kafirler gibidir:
  1. Müslümanların ortak malını zimmetine geçiren.
  2. Büyü yapan.
  3. Hanımını yabancılardan kıskanmayan (deyyus).
  4. Hanımına dübüdüründen yaklaşan.
  5. İçki içen.
  6. Dinen zengin olup, Zekat vermeyen.
  7. Dinen zengin olup, Hacca gitmeyen.
  8. Fitne uyandırmaya çalışan.
  9. Müslümanlarla mücadele eden kâfirlere silah satan.
  10. Nikâhı düşmeyen kadınla beraber olan (zina eden."(1)

Büyünün Hükmü

İmam-ı Azam (Rahimehullah) ve İmama Mâlik (Rahimehullah)’a göre, büyü öğrenip yapan kimse Kâfir olur. İmam Ebu Yusuf (Rahimehullah) ve İmam Muhammed (Rahimehullah)’a göre ise; sırf kötülüğünden korunmak için büyü öğrenmek küfür olmaz. Büyünün caiz olduğunu yada kendinize fayda sağlayacağına inanarak büyü öğrenen ve istediği her şeyi büyü yolu ile yapabileceğine inan kimse kafir olur.

Molla Camii (Kuddise Sirruh) buyurdu ki: "Büyü yapmak haramdır. Onu helal kabul eden de kafirdir. Ama büyüden korunmak ve Hakk’ın hikmetlerine muttali olmak için büyü ilmini, öğrenmek caizdir."

Dipnotlar

 1. Suyutî, Cami’ussağir, 2/78

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir