Cennet Ehlinden Olmak İçin Dualar

 Cennet Ehlinden Olmak İçin Dualar

Cennet Ehlinden Olmak İçin Dualar

 • Enes bin Malik (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre, “Allah’ u Teala kıyamet gününde meleklerine: [Kulumun amel defterine bakın. Kimin Benden Cennet istediğini görürseniz, onu Cennete sokun. Kim de Cehennemden Bana sığınmışsa, onu ondan çevirin.] buyuracaktır.(1)
 • Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh)’den rivayet edildiğine göre; Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cenneti çok isteyin; Cehennemden de çok sığının. Çünkü o ikisi, şefaatleri makbul iki şefaatçidirler.(2)

Yukarıda bahsettiğimiz Hadis-i Şerifler göz önüne alındığında yapılabilecek örnek dualar aşağıda zikredilmiştir.

 • Allah’ım!senden Cenneti isterim ve cennete yaklaştıracak söz ve ameli isterim. Ve Cehennem ateşinden Sana sığınırım ve Cehenneme yaklaştıracak söz ve amelden sana sığınırım.
  Cenneti İsteme ve Cehennemden Allah'a sığınma Duası
  Cenneti İsteme ve Cehennemden Allah’a sığınma Duası

  Duanın Arapça Okunuşu: “Allahümme innî es’elükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ve e’ûzü bike minennâri vemâ karrebe ileyhâ min kavlin ve amel.

 • Rivayet edildi ki: “Her kim bir gün ve gecede 7 kere: [“Allahümme innî es’elükel cennetelletî zıllühâ arşüke ve nûruhâ vec’hüke ve haşvühâ rahmetük.” Anlamı: “Allah’ım! Senden, gölgesi Senin Arşınla, nuru Senin cemalinle, içi de Senin rahmetinle dolu olan o cenneti isterim“] derse, Allah’u Teala onu cennete sokar.(3)

  Gün ve Gece 7 Defa Yapılan Cennet İsteme Duası
  Gün ve Gece 7 Defa Yapılan Cennet İsteme Duası

İbni Mücahid (Rahimehullah) Hazretlerinin Başından Geçen Bir Olay

Ebubekir Şibli (Kuddise Sirruh), İbni Mücahid (Rahimehullah)’ın yanına girdiğinde o, ayağa kalkarak onu karşıladı. İbni Mücahid hazretlerinin talebeleri: “Siz zamanın veziri Ali bin İsa’ya bile yağakalkmazken, bu zat kimdir ki buna kalkıyorsunuz?” diye sorduklarında:

– Ben Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in tazim ettiği kişiye nasıl kalkmam! dedi ve şöyle anlattı: “Dün gece ben rüyamda Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’ı gördüm.” O Bana:

-“Ey Ebubekir! Yarın olduğunda senin yanına cennet ehlinden bir adam gelecek, ona ikram et” buyurdu. İbni Mücahid (Rahimehullah) şöyle anlatıyor: bu hadiseden iki gece sonra, tekrar Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’ı gördüğümde bana:

-“Ey Ebubekir! Sen cennet ehlinden bir adama ikram ettiğin gibi Allah’u Teala da sana ikram etsin.” buyurdu. O zaman ben:

-“Ya Resulullah! Şibli sizin yanınızda bu dereceyi neyle elde etti? diye sorunca, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“O, sensen senedir kıldığı her namazın peşinden, [Bismillahir Rahmânir Rahîm. Lekad câeküm Resûlün min enfüsiküm ‘Azîz. ‘Aleyhi mâ ‘anittüm harîsun aleyküm bil mü’minîne Raûfün Rahim (128) Fein tevellev fekul hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azim (129)] ayeti kerimelerini (4) okuyarak. Beni zikreden bir zattır. Böyle bir kişiye Ben nasıl ikram etmem.” buyurdu.(5)

Tevbe Suresi 128-129 ayetleri, İkram ve Cenneti Kazanmak İçin
Tevbe Suresi 128-129 ayetleri, İkram ve Cenneti Kazanmak İçin

Seyyidü’l-İstiğfar Duası İle Cenneti Kazanmak

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Seyyidü’l-İstiğfar (İstiğfarların Efendisi) şudur buyurdu:”

Ölünce Cennete Girmeye Sebep Olan İstiğfar Duası Tövbe Duası
Ölünce Cennete Girmeye Sebep Olan İstiğfar Duası Tövbe Duası

Duanın Arapça Okunuşu: “Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente. Halakten’ı ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü. Ebûü leke bi ni’metike ve ebûü leke bi zenbî fağfir li fe innehü la yağfirü’z-zünübe illa ente. E’ûzü bike min şerri mâ sana’tü.

Duanın Türkçe Anlamı: “Ey Allah’ım! Benim Rabbim Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben, Senin kulunum. Ben gücümün yettiği kadar Senin ahdin ve vaadin üzere sabitim. Ben Senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyor, günahlarımı da kabul ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki, günahları Senden başkası bağışlayamaz. Ben yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum.

İnsan akşama girerken bu duayı okuduğu zaman, o gece ölürse, cennete girer yahut cennet ehlinden olur, Bu duayı sabaha girerken okuduğu zaman da o günde ölürse, o cennet ehlindendir.(6)

Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Cennete Girme Konusunda Kefil Olduğu Dua

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in Cennete Girmeye Kefil Olduğu Okunacak Dua
Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Cennete Girmeye Kefil Olduğu Okunacak Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah ve akşam 3 kere: [Radîtü billahî Rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resûlen ve Nebiyyen.] derse, Allah’ın o kulunu kıyamet gününde razı etmesi hak olur.(7)

Bu duayı okuyan hakkında bir rivayette ise şöyledir: “İmanın hakikatine ulaşmış olur.(8)

Başka bir rivayete göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ben kefilim ki elbette onun elinden tutup mutlaka kendisini cennete sokacağım.(9)

Dipnotlar (Kaynaklar)

 1. Nûzhetü’l-Mecâlis, 2/274
 2. Nûzhetü’l-Mecâlis, 2/274
 3. Nûzhetü’l-Mecâlis, 2/274
 4. Tevbe Suresinin 128-129. Ayeti Kerimeleri
 5. İsmail Hakkı Bursevi, Rûhul-Beyan, 1/977; Târihu Bağdadi, 14/395
 6. Buhari, Daavat, 6306
 7. Ebu Davbud, 4/318; İbni Mace, 3870;Tirmizi, Sünen, 5/465
 8. Ali el-Mütteki, Kenzû’l-Ümmâl, 3565
 9. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/116;Taberani, Kebir, 20/355

6 Comments

 • tabikide güzel olmalı allahın ismi geçen bir site güzel olmazmı

  • Allah razı olsun

 • S.a Seyyidü’l-İstiğfar Duası İle Cenneti Kazanmak duasu çok güzel ama altındaki 6 rakamı ne anlama geliyo altı keremi okuğcaz ??

  • Aleykum Selam,

   (6) şeklinde yazan rakamdan bahsediyorsanız o kaynakça numarasıdır. Yazının sonunda “Buhari, Daavat, 6306” dan alıntı yapıldığına vurgudur.

 • TAMDA İSTEDİĞİM GİBİ

 • GÜZELLLLLLLLLL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir