Cehennemden Kurtuluş İçin Dualar

 Cehennemden Kurtuluş İçin Dualar

Cehennemden Kurtulmak İçin Dualar

Cehennemden Berat Ettiren Dua
Cehennemden Berat Ettiren Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: Sabah (veya akşam) namazını kıldığı zaman dünya kelamı konuşmadan yeri kere: [Allahümme ecirnî minennâr Yani Ey Allah’ım! Beni ateşten koru] söyle. Şüphesiz ki sen o gün ölürsen Allah’u Teala sana cehennemden beraat (kurtuluş) yazar.(1)

Cehennemden Azat Ettiren Dua
Cehennemden Azat Ettiren Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabahladığında: [Allahümme inni asbahtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve melâiketike ve cemî’a halkıke enneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve rasûlük. Anlamı : Ey Allah’ım! şüphesiz ben, Arş’ını taşıyan meleklerive bütün melekleri ve bütün mahlükatını, muhakkak Senin kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah olduğuna, hiç bir ortağın bulunmadığına, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in de Senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabahladım].” derse, o gün yaptığı bütün günahlar mutlaka affedilir.”(2)

Bir rivayette ise şöyledir: “Her kim, sabahladığın da (yukarıda ki duayı) okursa Allahü Teala onun dörtte birini cehennemden azat eder. İki kere okuyanın yarısını, üç kere okuyanın dörtte üçünü, dört kere okuyanın ise tamamını ateşten azad eder.”(3)

Hasta İken Yapıldığında Ölünce Cehennemden Kurtaran Dua
Hasta İken Yapıldığında Ölünce Cehennemden Kurtaran Dua

Ebu Said el-Hudri (Radıyallahu Anh) ile Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğuna şahitlik ettiler: “Her kim hastalandığında: [Lâ ilâhe illallahü ekber. Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh. Lâ ilâhe illellahü lehül mülkü ve lehül hamd. Lâ ilâhe illallahü velâ havle kuvvete illâ billah. Anlamı: Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, ortağıda yoktur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur, mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Günahlardan dönmüş ve ibadete kuvvet ancak Allah’ü Teala’nın yardımıyladır.] deyip, sonra ölürse, cehennem ateşi ona dokunmaz.(4)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Devamlı içki içen, sihre itimat eden ve akrabalarla alakayı kesen cennete giremez.”(5)

Enes (Radıyallahü Anh) diyorki: Asbab, bir cenazeye rast geldiler ve onu hayırla övdüler. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Vacip oldu” buyurdu. Sonra başka bir cenaze ile karşılaşınca onun hakkında da kötü söylediler. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Vacip oldu” buyurdu. Ömer bin Hattab (Radıyallahü Anh) sordu: “Vacip olan nedir?” Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Şu hayırla andığınız kimseye cennet vacip oldu. Şu kötülükle andığınız kimseye de cehennem vacip oldu. Siz, yeryüzünde Allah’ın şahitlerisiniz” buyurdu.(6)

Dipnotlar (Kaynaklar)

  1. Ebu Davud, Edeb, 5079
  2. Ebu Davud, Edeb, 5078;Tirmizi, 5/527;Nesaî, Amelül-Yevm, 139
  3. Ebu Davud, Edeb, 5069
  4. Tirmizi, Daavat, 3430
  5. Tergib ve Terhib 4/37
  6. Buhari, Cenaiz, 1367

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir