Zenginlik ve Çeşitli Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Al-i İmran Suresi ile Dua

 Zenginlik ve Çeşitli Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Al-i İmran Suresi ile Dua
Al-i İmran Suresinde Zenginlik Sebebi Ayetler
Al-i İmran Suresinde Zenginlik Sebebi Ayetler

Bir kimse Al-i İmran Suresinin 26. ve 27. ayetlerini her farz ve nafile namazlardan sonra okumayı adet haline getirir ve yatağına uyumak üzere uzandığı vakit bu ayet-i kerimeleri okumadan uyumazsa, Allah’u Teala o kimseye zenginlik ihsan eder. kazancında bereket hasıl olur ve elini neye uzatsa, kazançlı çıkar, Dünyalıktan hiçbir eksikliği kalmaz. özellikle işe başlarken ve bitirirken okunması faydalıdır.

Zenginlik İçin Al-i İmran Suresinin 26 ve 27. Ayeti Kerimeleri
Zenginlik İçin Al-i İmran Suresinin 26 ve 27. Ayeti Kerimeleri

Arapça Yazılışı

[“26. Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır. 27. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab”]

Türkçe Karşılığı

[“26. De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. 27. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”]

Ayrıca;

  1. Mal-mülk sahibi olmak isteyen kişi her gün 41 kere okuyup dua ederse, Allah’ü Teala’nın izniyle isteği gerçekleşir.
  2. Bu ayet-i kerimeleri beş vakit namazdan sonra 1 kere okuduktan sonra 66 kere de "Ya Kâdir, Ya Kayyûm, Ya Kâviyy, Ya Kâim, Ya Kuddûs" deyip dua eden her türlü kazadan korunur.
  3. Bu ayeti kerimeleri 92 kere okuduktan sonra, 9 kere de Esmaü’l-Hüsna’yı okuyan, hiç ummadığı lütuf ve ihsana ulaşır.
  4. Bu ayetleri yazıp üzerinde taşıyan kimse, tüm kötülüklerden korunur, büyük bir saadete kavuşur. Şayet ağlayan çocuklar’ın üzerine takılırsa, bi-iznillah fayda verir.
  5.  
  6. Ayrıca Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için Al-i İmran Süresi üç defa okunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir