Kuran Ayetleri ile Rızkın Bollaşması ve Bereketlenmesi İçin Reçete

 Kuran Ayetleri ile Rızkın Bollaşması ve Bereketlenmesi İçin Reçete

Rızkın Artması ve Malların Bereketlenmesi İçin Okunacak Kuran Ayetleri
Rızkın Artması ve Malların Bereketlenmesi İçin Okunacak Kuran Ayetleri
Her kim rızkının ve geçiminin bol ve mallarının bereketlenmesini istiyorsa, aşağıdaki ayetleri okuyup dua etsin ve bu ayetleri ev ve iş yerinde bulundursun.

 1. Fatiha Suresi,
 2. Bakara Suresi’nin 1-3 ayetleri,
 3. Ali İmran Suresinin 37. Ayeti,
 4. Maide Suresinin 114. ayeti,
 5. Enam Suresinin 14. ayeti,
 6. A’raf Suresinin 10. ve 137. Ayetleri,
 7. Enfal Suresinin 26. ayeti,
 8. İbrahim Suresinin 37. ayeti,
 9. Hicr Suresinin 21. ayeti,
 10. Nahl Suresinin 96. ayeti,
 11. İsra Suresinin 20. ayeti,
 12. Kehf Suresinin 84. ayeti,
 13. Meryem Suresinin 72. ayeti,
 14. Taha Suresinin 72. ayeti,
 15. Nur Suresinin 38. ayeti,
 16. Neml Suresinin 36.,62. ve 64. ayetleri,
 17. Kasas Suresinin 5., 24. ve 57. ayetleri,
 18. Ankebût suresinin 17. ve 60. Ayetleri,
 19. Lokman Suresinin 20. ayeti,
 20. Sebe Suresinin 20. Ayeti,
 21. Fatır Suresinin 2. ayeti,
 22. Sad suresinin 39. ve 54. ayetleri
 23. :Talak suresinin 2-3 ayetleri.

Kaynak: Faziletleri ile Sureler ve Dualar: Yasin Yay. S.142

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir