Geçim Sıkıntısı ve Fakirlikten Kurtulma Duaları

 Geçim Sıkıntısı ve Fakirlikten Kurtulma Duaları
Geçim Sıkıntısından ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler
Geçim Sıkıntısından ve Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin

Bir rivayette "Kim her gece yatağa girmeden hemen önce, abdest alır, kıbleye yönelir ve;

  • 33 kere “Sünhanallah”
  • 33 kere "el-Hamdü lillah"
  • 34 kere "Allah’ü Ekber"

deyip, Allah’ü Teala’dan bu sıkıntısını gidermesini isterse, Allah’u Teala’nın yardımıyla en kısa zamanda geçim derdinden kurtulur.

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunabilecek Dua

Fakirlikten Kurtulma Duası
Fakirlikten Kurtulma Duası

Duanın Arapça Okunuşu: "Allahümme Rabbe’s-semâvâti’s-seb’i Rabbi’l-Arşi’l-Azîmi, Rabbenâ ve Rabbe Külli şey’in Münzile’t-Tevrâti ve’l-İncîli ve’l-Kur’âni Fâli-ki’l-Hebbi Vennevâ. Eûzü bike min şerri külli şey’in ente âhizün binâsiyetihî, ente’l-Evvelüfeleyse kableke şey’ün ve ente’l-Âhirü feleyse ba’deke şey’ün ve ente’z-Zâhirü feleyse fevkake şey’ün ve ente’l-Bâtınü feleyse dûneke şey’ün. Akdi anni’d-deyne ve ağni mine’l-fakri"

Duanın Türkçe Anlamı: "Allah’ım! Ey yedi kat göklerin ve büyük Arşın Rabbi! Bizim ve her şeyin Rabbi! Tevrat’ı İncil’i ve Kur’an’ı indiren, daneleri ve çekirdekleri yaratan Allah’ım! Kudretin altındaki her şeyin şerrinden Sana sığınıyorum. Sen öyle bir evvelsin ki, Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen öyle bir Ahirsin ki, Senden sonra da hiç bir şey yoktur. Sen öyle bir Zahirsin ki, üstünde hiç bir varlık yoktur. Sen öyle bir Batınsın ki, Senin önünde hiçbir şey mevcut değildir. Allah’ım! borcumu ödemem için imkanlar yarat. Beni fakirlikten kurtar, zengin eyle."

1 Comment

  • Sikintan kurtulmak icin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir