Bereket Duası

 Bereket Duası
Bereket Duası
Bereket Duası

Bereket Duasının Arapça Okunuşu

“Allâhümme innâ neûzü bike mine’l-hebremeti ve’l-ce’veti ve mine’l-utüvvi ve’l-hatrabeti ve’l-haylûleti ve’l-feyheci ve’r-rat’i ve’l-atli ve’r-ramâi ve’l-fitneti’d-dehmâi ve’l-maîşeti’d-dankai.”

“Allâhümme’c’al evvele yevminâ hâzâ salâhâ, ve evsdtetahû felâhâ ve âhirahû necâhâ. Va’htim lenâ bi’s-saâdeti ve’ş-şehâdeti ve’t-tevbeti ve’l-mağfireti ve’l-îmân.”

“Allâhümme’rzuknâ mine’layşi erğadehû, ve mine’l-omri es’adehû, ve mine’-rızki evseahû.”

Bereket Duasının Türkçe Anlamı

“Allah’ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, kötü zan’dan, sarhoşluktan, şımarıklıktan, serirlikten, karanlık fitnelerden ve geçim sıkıntısından sana sığınırız.”

“Allah’ım günümüzün başında salah, ortasında felah, sonunda necah (kurtuluş) ver. hayatımızı mutlulukla, şehadetle, tövbe ile, af ve imanla sonuçlandır.”

“Allah’ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu ve rızkın bol ve bereketli olanını ver.”

Kaynak: Evrad-ı Kudsiye’den (365 Gün Dua – Cihan Yayn. B.74/S.139)

1 Comment

  • Çok beğendim

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir