Kuran-ı Kerim’de Sara (epilepsi) Hastalığı İçin Dualar

 Kuran-ı Kerim’de Sara (epilepsi) Hastalığı İçin Dualar

Sara (Epilepsi) İçin Dua

Sara (Epilepsi) İçin Dua
Sara (Epilepsi) İçin Dua

Peygamber Efedimiz (s.a.v.)’e bir gün hanım bir sahabe annemiz gelip çocuğunun sara nöbetine tutulduğunu, bunun için kendisine dua etmesini istedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’de ona aşağıdaki Sureleri okumasını tavsiye buyurmuştur.

Sara Nöbeti İçin İsra Suresi (17) 82. Ayeti Kerime ile Dua

İsra Suresi 82. Ayeti Kerime Arapça Okunuş Resmi
İsra Suresi 82. Ayeti Kerime Arapça Okunuş Resmi

Latin Harfleri İle Ayetin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahhim- Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran)

Not: Lütfen bu harfler ile ezberlemeyiniz. Anlamın bozulma ihtimali çok yüsektir.

Ayetin Arapça Sesli Okunuşu

İsra Suresi 82. ayeti Dinle:
[mp3]http://duaedin.com/wp-content/uploads/2012/06/isra-suresi-82-ayet-okunusu.mp3[/mp3]

Ayetin Türkçe Meali

Biz de Kur’an’dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararım artırır.

Ayetin Türkçe Sesli Meali

İsra Suresi 82. Ayeti Türkçe Dinle
[mp3]http://duaedin.com/wp-content/uploads/2012/06/isra-suresi-82-ayet-turkce-meal.mp3[/mp3]

Ayrıca Sara nöbeti geçiren bir hastanın başında 21 (yirmibir) kere Ayetü-l Kürsi okunmasıda Tavsiye edilmiştir. (bkz. Ayetin yazılışı ve okunuşu Resim ve dinleme dosyaları daha önce Nazar Duaları adresinde verildi o yüzden yeniden verilmemiştir.)

Sara ve Cin Çarpmasına Karşı Okunacak Mü’minun Suresi 115-118 Duası

Muminun Suresi 115-118 Arası Ayeti Kerimeler Arapça Okunuş Resmi
Muminun Suresi 115-118 Arası Ayeti Kerimeler Arapça Okunuş Resmi

Latin Harfleri İle Ayetin Okunuşu

115. E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun 116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım 117. Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun 118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Not: Lütfen bu harfler ile ezberlemeyiniz. Anlamın bozulma ihtimali çok yüsektir.

Ayetin Arapça Sesli Okunuşu

Mü’minun Suresi 115-118 arası Ayetlerin Sesli Okunuşu Dinle
[mp3]http://duaedin.com/wp-content/uploads/2012/06/muminun-suresi-115-118-ayet-okunusu.mp3[/mp3]

Ayetin Türkçe Meali

115. Yoksa siz, Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 116. Demek ki Allah,o hak padişah yüksek, çok yüksek! Başka tanrı yoktur; ancak O vardır. O, şanlı Arş’ın sahibidir. 117. Her kim Allah ile birlikte başka bir tanrı olduğunu iddia ederse, onun bu hususta hiçbir delili yoktur ve onun hesabı Rabbinin katında görülecektir ancak! Gerçek şu ki, kafirler kurtuluşa eremezler! 118. Ve de ki: “Rabbim, beni bağışla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!

Ayetin Türkçe Sesli Meali

Mü’minun Suresi 115-118 arası Ayetlerin Sesli Türkçe Mealini Dinle
[mp3]http://duaedin.com/wp-content/uploads/2012/06/muminun-suresi-115-118-ayet-turkce-meal.mp3[/mp3]

Mü’minun Suresi 115-118 Ayetler İle İlgili Bir Kıssa

Abdullah bin Mes’ud (r.anh) sara ve kendini cin tutan bir kimsenin kulağına bu ayetleri okudu. Hasta hemen toparlanıp kendine geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “onun kulağına ne okudun” dedi.
İbn Mes’ud: “E fe hasibtüm ennemâ halâknâküm…” ayetlerini okudum dedi.
Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimiz: “Eğer bir kimse bu ayetleri tam bir iman ve sadakatle bir dağa okursa, dağ harekete gelirdi.” buyurdu.

Resullullah’ın Nazar ve Cinlerden Korunma Tavsiyesi

Ebu Saidi’l Hudri’den Rivayetle: Efendimiz (s.a.v.) cinlerden ve göz değmesinden (nazardan) çeşitli dualarla Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) indirilince, Allah Resulü diğer duaları terkedip bu 2 (iki) sureyi okumayı esas aldı. (Kaynak: Tirmizi / Tıbb 16; İbni Mace /Tıbb 33)

2 Comments

  • Madem ki bu harflerle okumayın diyorsunuz neden yazıyorsunuz. Arapça bilmeyenler okumasınlar mı.? İnsanlar içtenlikle okumalıdır.

    • Estağfirullah bu harflerle yazmamızın nedeni zaten okumak bilmeyenlerin en azından okuyabilmeleri zaten kaldı ki Türkçe meal veya tercümelerini de yazıyorum o şekilde de dua edilebilir. Ancak benim özellikle belirttiğim konu arapça okumasını öğrenmekte gevşeklik gösterilmemesidir. Yoksa Ameller niyetlere göredir. Allah kimin duasını nasıl kabul edeceğini kimseye sormaya muhtaç değildir. O dilediğini kabul eder dilediğini etmez.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir