Esmaul Hüsna İle Yapılabilecek Dualar

 Esmaul Hüsna İle Yapılabilecek Dualar
Allah'u Teala'nın Esmaul Hüsnası ile Tedavi ve Sıkıntılar İçin Dualar
Allah’u Teala’nın Esmaul Hüsnası ile Tedavi ve Sıkıntılar İçin Dualar

İcabet Edilmek (Duaların Kabul Edilmesi İhtiyacın Giderilmesi) İçin

Allah'ın Es-Semi (c.c.) Esması
Allah’ın Es-Semi (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: Es-Semîu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: İşitici.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi cumartesi günü kuşluk namazından sonra beşyüz (500) kere ve sonra konuşmadan dua ederek ihtiyacını söylerse o vakit ve saatte ona icabet edilir.

Kalbe Nur Dolması İçin

Allah'u Teala'nın El-Hakem (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Hakem (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hakemu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Hükmedici.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi kendini (uyku) kaplayıncaya kadar okursa batıni (yani kalbi) sırlar madeni ve nurlar menbaı yapılır.

Murada Hasıl Olma (Duaların Kabulü İçin)

Allah'u Teala'nın El-Latif (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Latif (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Latîfu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Lütuf sahibidir, kullarının ihtiyaçlarını ihsan eder.
Açıklama: Her kim;

 • Üzerine geçim sebebleri zor gelirse,
 • O kişi garib (yolcu) veya fakir ise,
 • Efendisi onu hapsetmiş olsa,
 • Bir kadınla evlenmek isterse,
 • Hasta olsa

abdest alıp iki rekat namaz kılsa ve bu ismi şerifi yüz (100) kere bu niyetleri için okursa muhakkak muradı hasıl olur.

Çiftçiler’in Ekinlerinin Afetlerden Korunması İçin

Allah'u Teala'nın El-Halim (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Halim (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Halîmu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Azabı acele vermez, tevbe (tövbe) için mühlet verir.
Açıklama: Her kim ekini olsa ve bir afetin inmesinden korksa bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yazar, onu su ile kaynatır ve ekinlerin üzerine onu saçarsa, bu afeti men eder.

Aziz ve Keremli Olmak İçin

Allah'u Teala'nın El-Azim (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Azim (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Azîmu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi kalbi ile çok zikretse, halk arasında aziz ve keremli olur.

Oruçlu Kimsenin Oruca Dayanması İçin

Allah'u Teala'nın El-Mukitu (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Mukitu (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Mukîtu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır.
Açıklama: Her kim oruçlu olsa ve açlığa sabredemezse bu ismi şerifi toprak üzerine okur, onu koklarsa onun için kuvvet hasıl olur; Allah’ın izni ile açlık üzerine sabreder.

Düşmandan ve Hasetçinin Şerrinden Korunmak İçin

Allah'u Teala'nın El-Hasib (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Hasib (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hasîbu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir.
Açıklama: Her kim

 • Hırsızlıktan,
 • Başka bir kötülükten
 • Nazardan
 • Düşmandan
 • Hasetçiden

korkarsa sabah akşam yetmiş yedi (77) kere bu ismi şerifi yedi (7) gün okur.

Karı Koca Arasındaki Düşmanlığın Rızaya Dönmesi İçin

Allah'u Teala'nın El-Vedud (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Vedud (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Vedûdu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Kullarına hayırları dileyen ve onları sevendir, sevilendir.
Açıklama: Karı Koca (eşler) arasında düşmanlık olsa bu ismi şerifi bin kere (1000) okur, ayrıca bir kere okur daha okur ve bunu yiyecek üzerine üfürür. Eğer hanımı tarafından (bir küslük, dargınlık vs. varsa) ise bunu ona yedirir, Eğer koca tarafından ise onu kendisi yer. Böylece aralarında rıza hali hasıl olur.

Kalp Nurlanması İçin

Allah'u Teala'nın El-Basiu (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Basiu (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Bâi’su (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Kullarını ahirette dirilten, gizlilikleri ortaya çıkartandır.
Açıklama: Her kim Allah2ın kendi kalbini nurlandırmasını isterse uyduğu vakitte ellerini göğsü üzerine kor ve bu ismi yüz kere (100) zikreder ve ayrıca bir kere zikreder, muhakkak Allah Teala onun kalbini diriltir ve nurlandırır.

Düşmanı Defetme, Rüzgar, Sel ve Ateş Gibi Afetlerden Korunmak

Allah'u Teala'nın El-Kaviyyu (c.c.) Esması
Allah’u Teala’nın El-Kaviyyu (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Kavıyyu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Yegâne kuvvet sahibidir, her şeye gücü yetendir.
Açıklama: Her kimin düşmanı olsa ve onun üzerine kuvvetli gelse kendisi onu def etmeye kadir olamasa, hububattan dilediği bir unu alır, onu hamur yapar ve onu bin (100) lokma haline getirir. Lokmaları alır kuşlara atar. Her lokmayı attığı vakitte şöyle der: “Ya Hakku, Ya Kaviyyu düşmanı benden def et, ve çabucak helak et” Muhakkak Allah’u Teala ona kafi gelir ve düşmanı ve afetleri ondan def eder.

Kaynak: Şeyh alim Celalu-l Hak Ved-din (k.s.) Hz.’nin Esma-ul Hüsna’nın faidelerinin havası (esrarı) Risalesinden alınmıştır. (Hazırlayan Ali KARA’dır)

4 Comments

 • merhaba bu dualari namaz kilmayan insanlar oxuya bilermi ?

  • Merhaba Aylin Hanım,

   Namaz Dinin direğidir. Olmazsa Olmazıdır. Ancak bir kimse namaz kılmıyor diye Allah’a dua edemez diye bir şey yoktur. Namazın kendisi de bir duadır. Ama namaz da dua gibi bizzat Allah tarafından bizden yapılması istenen ibadetlerdir. Esmaul Hüsnayı namaz kılmayan biri okuyabilir. İnşaallah onun hidayetine vesile olsun. Amin

   Selam ve Dua ile

 • Bu şekilde düşünmeniz gayet doğru ve yerinde bir yaklaşım olmak ile birlikte, bizi de mutlu etti (zira eğer hata yaparsak bizi uyaracak bir müslüman var! sağolun), olduğunu sandığınız (büyü sihir vb.) şeylere bizde karşıyız. Kaldı ki İslamda Büyü ve Sihir konulu bir yazı ekledik siteye O makalede de belirttiğimiz gibi bu tür işler şirk tir.

  Gelelim esas meseleye Karı koca arasını düzeltmek için yalan dahi söylenebiliyor iken Allah’u Teala’nın güzel Esması’nın yüzü suyu hürmetine, Rabbimin Kalpleri yumuşatması, ünsiyet beslemelerini sağlaması için bu şekilde yapılmasını yukarıdaki eserin yazarı Allah Dostu belirtmiş. Bu büyü sihir değildir. Zira büyü ve sihir direk kişinin kötülüğünü istemektir.

  Şeytan her an özellikle dindar eşlerin arasını açıp harama sevketmek Aile huzurunu ve devamında Toplumsal huzuru bozmak ve insanları kendisi ile beraber Cehenneme götürmek isterken. Bu tür şeyler bunların olmamasını sağlar Bi-iznillah.

  Hür irade meselesine gelelim. Yukarıdaki Ya-Vedud ismi şerifi ne kadar okunursa okunsun eğer Rabbim bir bela ve müsibet tekdir etmiş ise, ayrılık takdir etmişse zaten bir işe yaramaz. Rabbimin izni olmadan yaprak dahi kıpırdamaz.

  Şu an bu kadar yazabiliyorum yakında bunun ile ilgili yeniden yazacağım inşaallah.

  Allah’a emanet olun.
  Selam ve Dua ile

 • bu mübarek iisimlerden ya vedud ismini tatlı birşeye okuyup üflersen esler arasında kavga giderilir diyor. Birine bişey yedirip içirmek ne kadar doğru acaba.bu büyüye mı girer bilemiyorum. Büyüye giriyorsa burda niye yayınlıyorsunuz. Dua edelim derken insanlar harama mı teşvik ediliyor bilinmeden.yedirip icirdigin kisinin hur iradesine karsi gelinmiyormu.bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa yada ben yanlis biliyorsam lütfen duzeltin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir