Esmaul Hüsna ile Dualar

 Esmaul Hüsna ile Dualar

Kötü Ahlaktan Korunmak

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Hamidu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Hamidu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hamidu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Övgüye layık olandır.
Açıklama: Her kim sözünde çok fazla fuhşiyyat (çirkin sözler) bulunsa şu ismi şerifi bir kaba yazıp ondan içerse muhakkak Allah’u Teala bu kötü ahlakı ondan giderir.

Kötü Nefisten Korunma

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Mumitu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Mumitu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Mümîtu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Her şeyi öldüren.
Açıklama: Her kim kötü nefsi üzerine günah işlemesine mani olmaya güç yetiremezse uyuduğu vakitte elini göğsünün üzerine kor ve bu ismi uyuyuncaya kadar okursa Allah onun nefsini itaatkar ve mutmainne yapar.

Kalpte Nur Olması İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Hayy (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Hayy (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hayyu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Gerçek diri odur.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi seher vaktinde okursa ve buna devam ederse onun için kalblerde tasarruf hasıl olur.

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Vacidu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Vacidu (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Vâcidu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Dilediğini bulandır, kimseye ihtiyaç duymaz
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi tenhada okuyup hislerinden kaybolsa (kendinden geçse) Allah’u Teala uykusunda ona sevineceği şeyi gösterir ve kalbinde nur ortaya çıkar.

Tenhada Korkuyu Yenmek İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Ehad (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Ehad (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Ehadu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Tek olandır.
Açıklama: Her kim seferinde tek başına olsabu ismi şerifi sürekli tekrar ederse, Allah’u Teala ona sevdiği bir arkadaş gönderir. Eğer bin kere okursa Allah’u Teala ondan korkuyu giderir, mukarreblerden olur, meleklerin eserlerini görür.

Sıddıklardan Olmak İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın Es-Samed (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın Es-Samed (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: Es-Samedu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Her şey kendisine muhtaç olup, kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayandır.
Açıklama: Her kim açık arazide gece yarısı secde edip bu ismi yüz yirmi bir (121) kere okursa sıddıklardan olur.

Düşmana Karşı Galip Gelmek İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Kadir (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Kadir (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Kâdiru (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Dilediği şeye gücü yetendir.
Açıklama: Her kime karşı, düşmanı husumetle kadir gelse abdest aldığı vakitte bu ismi şerifi bütün azaları üzerine okursa hasmına karşı galip gelir ve onu yener.

Gaflet ve Unutkanlıktan Kurtulmak

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Muktedir (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Muktedir (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Muktediru (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Kudret sahibi olup aciz olmayandır.
Açıklama: Her kimde gaflet ve unutkanlık çok olursa bu ismi şerifi çokça okursa Allah’u Teala onun gafletini azaltır ve ondan unutkanlığı giderir. Her kim uyandığı vakitte bu ismi şerifi okursa Allah katında makamını görür ve hayırlara karşı hayırlar üzerine ona yardım eder.

Korktuğu Şeyden Emin Olmak İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Vali (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Vali (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Vâli (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Mahlukatının işlerini yoluna koyan, yürütendir.
Açıklama: Her kim evinin veya ekinlerinin veya başkasının evinin korunmasını dilerse, bu ismi şerifi bir bardağa yazar. Onu suyun içine girdirir ve suya doldurup evinin duvarlarına veya ekinlerine saçarsa, Allah’u Teala korktuğu şeyden onu emin yapar.

Tevbenin (Tövbenin) Kabulü ve Günahların Affedilmesi İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın Et-Tevvab (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın Et-Tevvab (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: Et-Tevvâbu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: tevbeleri seven ve kabul edendir.
Açıklama: Her kim kuşluk namazından sonra bu ismi şerifi üçyüzaltmış (360) kere okursa Allah’u Teala onu tevbe (tövbe) si kabul edilenlerden yapar.

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Muntekim (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Muntekim (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Müntekimu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Zalimlerden intikamını alandır.
Açıklama: Her kim çok günahları olsa bu ismi şerifi çok zikretse Allah’u Teala onu affeder ve rahmetine girdirir.

Aile ve Akrabaların Arasında Birlik ve Beraberlik Olması İçin

Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa - Allah'u Teala'nın El-Cami (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar
Esmaul Hüsna İle Çeşitli Sıkıntılara Şifa – Allah’u Teala’nın El-Cami (c.c.) Esması ile Yapılabilecek Dualar

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Camiu(c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Bütün hayırları cem edendir.
Açıklama: Her Kimin aile ferdleri, akrabaları olsave aralarında birlik bulunmazsa kuşluk vakti guslş eder, iki rekat namaz kılar. Gök yüzüne bakar ve bu ismi on (10) kere zikreder. Her Seferinde bir barmağını düğüm eder, (yumar) sonra elleri ile yüzünü mesh eder. Bu ismi şerifin hürmetine yakın bir müddette aile ve akrabası arasında birlik hasıl olur.

Kaynak: Şeyh alim Celalu-l Hak Ved-din (k.s.) Hz.’nin Esma-ul Hüsna’nın faidelerinin havası (esrarı) Risalesinden alınmıştır. (Hazırlayan Ali KARA’dır)

2 Comments

  • Mhterem Beyler!
    Sizden ricam, İsmi Azamın tamamını, bana göndere blirmisiniz? Arapçasını büyük olarak yazmışsınız okadar güzelki hayran oldum.Çeşitli konularda Esmaul Hüsna ile Dua ve Esmaul Hüsna ile yapabilecek Dualar bölümünde gördüm, fakat tamamını bulamadım. Ben 74 yaşında bir emekliyim okudukça sizlere dua ederim
    Hürmetlerimle Selamlar.

    • 2012 de elime geçen bir tablodan almıştım. Arşivimi araştırıyorum bulunca buraya ekler size de mail ile bildiririm.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir