Çeşitli Konularda Esmaul Hüsna İle Dua

 Çeşitli Konularda Esmaul Hüsna İle Dua

Kalp Merhameti ve Şefkatin Hasıl Olması İçin

Esmaul Hüsna - Er-Rahim
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın Er-Rahim (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: Er-Rahîmu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Ahirette sadece mahlukatına acıyıp hakiki nimet (cenneti, rızasını ve cemalini) verendir.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi her gün yüz (100) kere okursa kalbi merhametli ve şefkatli olur.

Melek Sıfatlarını Görmek İçin

Esmaul Hüsna - El-Kuddus
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Kuddus (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Kuddûsu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Mukaddes, pak olandır. Bütün noksanlıklardan uzak olandır.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi Cuma namazından sonra ekmek üzerine yazıp onu yerse meleklerin sıfatlarını görür.

Zalimden Zorbalıktan ve Hapisten Kurtulmak İçin

Esmaul Hüsna - El-Cebbar
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Cebbar (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Cebbâru (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi yirmi bir kere okursa, her bir zalim ve zorbadan emin olur eğer hapiste ise Allah onu oradan çıkarttırır.

Mükafatlandırılmak İçin (Sevap Kazanmak)

Esmaul Hüsna - El-Haliku
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Haliku (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hâliku (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Dilediği şekilde yaratandır.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi geceleyin çok tekrar ederse, Allah’u Teala bir melek yaratır ki melek Allah’u Teala’yı tesbih eder. Onun mükafatı bu kişiye yazılır.

Öldükten Sonra Kabirde Yalnız Kalmamak İçin

Esmaul Hüsna - El-Bariu
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Bariu (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Bâriu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Yoktan icad edici, yaratıcı.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi hayatında okursa, Allah’u Teala onu kabirde yalnız bırakmaz.

Günahları Effedilenlerden ve Allah’u Teala’ya Yakin Ehlinden Olmak İçin

Esmaul Hüsna - El-Ğaffaru
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Ğaffaru (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Ğaffâru (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Kullarının günahlarını affeden, bağışlayandır.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi Cuma namazından sonra okursa mükarreblerden (Allah’a yakın olanlardan) ve affedilenlerden olur.

Kalpten Pası Giderme, Üzüntü, Keder ve Gamı Silmek İçin

Esmaul Hüsna - El-Fettah
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Fettah (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Fettâhu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Kullarına nimet kapılarını açandır.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi sabah namazından sonra elini göğsüne koyduğu halde yetmiş kere okursa Allah’u Teala onun kalbinden pası siler (Günahların bıraktığı lekeler kastedilmesi muhtemeldir) Okuyan kişiden kederi, üzüntüyü ve gamı yok eder.

Açlık Azabından Emin Olmak İçin

Esmaul Hüsna - El-Kabid
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Kabid (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Kâbidu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir edendir.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi kırk (40) gün kırk (40) lokma üzerine yazar ve yerse Allah’u Teala onu açlık azabından emin kılar

Şerden Emin Olmak İçin

Esmaul Hüsna - El-Hafid
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Hafid (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Hâfidu (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Düşüren (Dilediğinin derecesini indirendir.)
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi, düşmanların defi için dört gün devam ederek yetmiş (70) kere okursa, Allah’u Teala onların şerrine karşı okuyana kafidir, onlara karşı okuyana yardım eder.

Allah’tan Başka Kimseden Korkmamak

Esmaul Hüsna - El-Muiz
Esmaül Hüsna İle Dua – Allah’u Teala’nın El-Muiz (c.c.) Esması

Esmanın Arapça Okunuşu: El-Muizz (c.c.)
Esmanın Türkçe Anlamı: Aziz eden.
Açıklama: Her kim bu ismi şerifi yüz kırk (140) kere pazartesi veya cuma gecesi akşam veya yatsı namazından sonra okursa onun için halkın kalbinde heybet olur, Allah’tan başka kimseden korkmaz.

Kaynak: Şeyh alim Celalu-l Hak Ved-din (k.s.) Hz.’nin Esma-ul Hüsna’nın faidelerinin havası (esrarı) Risalesinden alınmıştır. (Hazırlayan Ali KARA’dır)

2 Comments

  • Zayıflamak ile ilgili esmaul Hüsna var mı

    • tam olarak bilmiyorum ama araştıracağım bu konuyu bulursam burada paylaşırım. Lütfen takipte kalın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir