Hanefi Mezhebine Göre Abdest Duaları

 Hanefi Mezhebine Göre Abdest Duaları

Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra euzubesmele çekilir. Sonra da her bir azayı yıkarken şu dualar okunur:

Elleri Yıkarken Okunacak Dua

01 Elleri Yıkarken Okunacak Dua
01 Elleri Yıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Elhamdü lillahi’llezi ceale’l-mae tahuran ve’l-islame nuran…

Duanın Türkçe Anlamı: Suyu temizleyici, İslam’ı nur kılan Allah’a Hamdolsun…

Ağza Su Verirken Okunacak Dua

02 Ağza Su Verirken Okunacak Dua
02 Ağza Su Verirken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme einni ala tilaveti’l-Kur2an ve zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike…

Duanın Türkçe Anlamı: Ey Allah2ım, Kuran okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et…

Burna Su Verirken Okunacak Dua

03 Burna Su Verirken Okunacak Dua
03 Burna Su Verirken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme erihni raihate’l-Cenneti vela turihni raihate’n-nar…

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissettirme!

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

04 Yüzü Yıkarken Okunacak Dua
04 Yüzü Yıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme beyyid vechi yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddü vücuh…

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü (kara değil) ak çıkar!

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

05 Sağ Kolu yıkarken Okunacak Dua
05 Sağ Kolu yıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme a’tini kitabi biyemini ve hasbihi hisaben yesira…

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

06 Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua
06 Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme la tu’tini kitabi biyesari vela min verai zahri.

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme

Başı Meshederken Okunacak Dua

07 Başı Meshederken Okunacak Dua
07 Başı Meshederken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme Ezilleni tahte zilli arşike yevme la zılle ila zıllü arşik

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ının gölgesinde gölgelendir…

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

08 Kulakları Meshederken Okunacak Dua
08 Kulakları Meshederken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme’c’alni mine’llezine yestemiüne’l-kavle feyettebiune ahseneh

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle

Boynu Meshederken Okunacak Dua

09 Boynu Mesederken Okunacak Duya
09 Boynu Mesederken Okunacak Duya

Duanın Okunuşu: Allahümme a’tik rakabeti mine’n-nar…

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden azad eyle!

Ayakları Yıkarken Okunacak Dua

10 Ayakları Yıkarken Okunacak Dua
10 Ayakları Yıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme sebbit kademeyye ale’s-sırati yevme tezillu fihi’l-akdam

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!

Abdest Bitince Okunacak Dua

Abdest bitince ayakta kıbleye durarak Kelime-i Şahadet getirilir. Ondan Sonra da;

11 Abdest Bitince Okunacak Dua
11 Abdest Bitince Okunacak Dua

Duanın Okunuşu: Allahümme’c’aini mine’t-tevvabine ve’c’aini mine’l-mütetahhirin…

Duanın Türkçe Anlamı: Allah’ım, beni tevbe eden ve maddi ve manevi temizliğe eren kullarından eyle…

diye dua edilir. Abdestten sonra 3 (üç) kere de Kadr Süresi Okunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir