Banyoya Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

 Banyoya Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar
Banyoya Girerken ve Çıkarken Yapılacak Dualar Banyo Duası
Banyoya Girerken ve Çıkarken Yapılacak Dualar Banyo Duası

Hamam bir çeşit temizlenme mahalidir, aynı zamanda Cehennem’e benzeyen yönü de vardır. Temizlenme yönünden Cennet’e, harareti yönünden de Cehennem’e benzemektedir. İnsan hamama girerken, hem Cennet’i ve hem de Cehennem’i hatırlamalı girerkende çıkarkende dua etmeli ve şerli şeylerden Allah’a sığınmalıdır. Nitekim;

Ebu Mûsâ (Radıyallahu Anh)’den rivayet edildiğine göre:
Peygamber Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kendisine ilk kese yaptıran ve hamama giren kişi, davudoğlu Süleyman Peygamber (Aleyhisselam)’dir. Hamama Girip de sıcakla karşılaştığı zaman “Allah’ın azabından Eyvah! Eyvah! Eyvah! demişti.(1)

Tuvalet ve banyo gibi yerler genellikle kirli olduklarından buraları şeytan ve cinler mesken edinirler. Bu sebeple sık sık temizlenmeli ve temiz bırakılmalıdır. Bu yüzden bunların kötülüklerinden korunmak için Allah’a sığınmak gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buralara girerken ve çıkarken dua okumamızı bize tavsiye etmiş, bizatihi kendiside öyle yapmıştır.

Banyoya Girerken Okunacak Dualar

Banyoya Girerken Okunacak Dua
Allahümme innî es’elükel-cennete ve ne’îmehâ Ve e’ûzü minennâri ve hamîmehâ.

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! cenneti ve içindeki nimetleri Sen’den isterim. Cehennem’den ve Cehennem’in kızkınlığından Sana sığınırım.
Banyoya girerken Okunacak Uzatılmış Dua
Allahümme innî es’elükel-cennete ve eûzü bike mine’n-nâr. ve min şerri mâ hulika mine’n-nâr.

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! senden Cennet’i isterim, ateşten ve ateşten yaratılanın şerrinden de Sana sığınırım.

Banyodan Çıkarken Okunacak Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Helâda Allah’ü Teala’yı lisanen zikredemeyişi ve sıkıntı verecek olan şeylerden kurtarması için;

Banyodan Çıkarken Okunacak Dua
Gufrânek. el-Hamdü lillahillezî ezhebe annil ezâ ve â’fânî.

Duanın Türkçe Anlamı: “Mağfiretini isterim. Bütün hamdler benden eziyeti (dışarı çıkamamadan dolayı meydana gelebilecek sıkıntı ve pisliği) gideren Allah’u Teala’ya mahsustur.” şeklinde dua ederdi.(2)
Banyodan Çıkarken Okunacak Uzatılmış Dua
Allâhümme inni eûzü bike mine’n-nâr ve es’elüke ğufrâneke. El-hamdü lillâhi’llezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî.

Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Cehennem’den Sana sığınır, Senin af ve bağışlamanı dilerim. Bana eziyet veren şeyleri giderip afiyet veren Allah’a hamdolsun.

Dipnotlar (Kaynakça)

  1. Taberani, Mu’cemu’l-Kebir
  2. Hakim, el-Müstedrek, 1/158;İbni Mâce, Tahâret, 301

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir