Cennetteki Yerini Görmeden Ölmemek İçin Dualar

 Cennetteki Yerini Görmeden Ölmemek İçin Dualar

Cennet Ehlinden Olmak İçin Dualar

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim günde bir kere:

Cenneti Makamı Gösteren Dua
Ölmeden önce Cennete ki makamını gösteren dua

Arapça Okunuşu: Sübhânel kîmid dâim. Sübhâne’l-kayyûm. Sübhânel hayyillezî lâ yemût. Sübhânel azîmi ve bihamdih. Sübbûhun kuddûsün Rabbül melâiketi verrûh. Sübhânel alittil e’âlâ. Sübhânehü ve teâlâ.]

Türkçe Anlamı:Zatıyla duran ve sonu olmayan Zatı tesbih ederim. Hayy (diri) ve Kayyum olan (her şeyi idare eden) Zatı tesbih ederim. hiç ölmeyecek diriyi tespih ederim. Büyük olan Allah’ı tespih eder ve O’na hamdederim. O, çok münezzehtir, çok mukaddestir, meleklerin ve Cibril-i Emin’in Rabbidir. O, yüce, en yüce Zat’ı Tespih ederim. O, münezzehtir ve yücedir.

derse, cennetteki yerini görmeden veya mekamı ona gösterilmeden ölmez.“(1)

Dünya ve Ahiret İçin Dualar

Dünya (Cüzzam, Delilik, Körlük ve Felç’ten Koruyan) Dua

Bir gün Kabise bin Muharik (Radıyallahu Anh) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: -“Ey Allah’ın Resulü! Yaşım ilerledi, birçok şeylerden kaldım, yapamaz aciz bir duruma geldim, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim” dedi.Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-“Dünyalık için sabah ve akşam namazını müteakip şu duayı 3 kere okumaya devam et:

Dünya İçin Dua - Cüzzam,Körlük, Delilik ve Felçten Korunmak İçin
Dünya İçin Dua – Cüzzam,Körlük, Delilik ve Felçten Korunmak İçin

Çünkü buna devam edenler cüzzam, delilik, körlük ve felçten ibaret olan dört beladan korunurlar.(2)

Yukarıdaki Duanın Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arapça: Sübhanellahi ve bi hamdih. Sübhanellahil azim. Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Türkçe: Allah’ı tespih ve O’na hamd ederim. Azim olan Allah’ı tespih ederim. Günahlardan dönüş ve ibadete kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah’u Teala’nın yardımıyladır.

Ahiret İçin (Cennetin Dört Kapısını Açan) Dua

Yukarıdaki Hadisi Şerifin devamı şöyledir : “Ahiret için faydalı olana gelince; deki:

Ahiret Nimetleri İçin Dua - Cennetin Dört Kapısını Açmasına vesile olacak dua
Ahiret Nimetleri İçin Dua – Cennetin Dört Kapısını Açmasına vesile olacak dua

Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu duaları hiç terk etmeden kıyamet gününe gelebilirse, elbette cennetin dört kapısı kendisine açılır ve dilediğinden girer.(2)

Yukarıdaki Duanın Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arapça :Allahümme innî es’elüke mimmâ ındek. Ve efiz aleyye min fazlik. Venşûr aleyye min rahmetik. Ve enzil aleyye min berakâtik.

Türkçe: Allah’ım! Şüphesiz ben, Senin yanındaki derecelerden isterim. Fazl-ı kereminden bana akıt, rahmetinden üzerime saç ve bereketlerinden üzerime indir.

Okuyana 6 Özellik (6 Ahiret Nimmeti) Kazandıran Dua

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah ve akşam 10 kere (aşağıdaki) duasını okursa, ona altı özellik verilir:

 1. İblis ve askerlerine karşı korunur.
 2. Kendisine tonlarca sevap verilir.
 3. Cennette bir derecesi yükseltilir.
 4. Hurilerden ona eş(ler) verilir.
 5. Kuran’ı Allah’ın indirdiği gerçek Tevrat’ı ve İncil’i okuyan kimse kadar ona ecir verilir.
 6. Hac ve Umre yapıp da Allah’ın haccını ve umresini kabul etmiş olduğu kimse gibi olur. Eğer o gün ölürse, onun için (amelleri) şehitlerin mührüyle mühürlenir.”(3)
Bu duayı Okuyana 10 halis Özellik Kazandıracak Dua
Bu duayı Okuyana 10 halis Özellik Kazandıracak Dua

Duanın Arapça Okunuşu: Hüvellahüllezi lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Sübhanallahi ve bihamdihi. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi azze ve celle. Ve estağfirullahel evvele vel âhıra vezzâhira vel bâtıne. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Duanın Türkçe Anlamı: Allah öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. Allah’ü Teala her şeyden büyüktür. Allah’ü Teala’yı tespih ederim ve O’na hamd ederim. Aziz ve Celil olan Allah’u Teala’nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Evvel ve Âhir olan (başı ve sonu olmayan) Zâhir (Ayetleriyle açık) ve Batın (Zatıyla gizli) olan Allah’tan mağfiret dilerim. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindendir. O, her şeye gücü yetendir.

Cennete Girmeyi Vacip Yapan İşler

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur. “Her kim Cuma’yı kılar, gününü oruçla geçirir, bir hasta ziyaret eder, bir cenazeye katılır ve bir nikaha şahitlik yaparsa, cennet ona vacip olur.(4)

Dipnotlar Kaynaklar

 1. Ali el-Müteki, Kenzü’l-Ummal, 2/230
 2. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/114
 3. Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/118
 4. Taberani, El-Kebir, 7484

Yukarı Dön

4 Comments

 • Selamun aleykum,
  Allah razı olsun. Çok güzel dualar. Yalnız arapca ile türkce yazilisi uyusmuyor, mesela ilk baskataki dua hatali

 • Çok Güzel Olmuş Teşekkür Ederim .

 • Evet Yeni :) bakalım deniyoruz bir şeyler

 • Facebook Yorum özelliği yeni eklendi sanırım umarım hayırlara vesile olur…

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir