İstihare Namazı ve İstihare Duası

 İstihare Namazı ve İstihare Duası

İstihare Namaz ve Duası

İstihare Namaz ve Duası
İstihare Namaz ve Duası

İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete kavuşmak isterse, yatacağı zaman iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta "Kafirun" suresini, ikinci rekatta da "İhlas" suresini okur. Namaz sonunda da istihare duasını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Siyah veya kırmızı görülmesi de şerre (kötüye) işarettir. Bu şekilde İstihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadisi şerifte buyurulmuştur.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Salllalahü Aleyhi ve Sellem), Ashabına istihareyi öğütlerdi. İstihare namazını kılmak mümkün olmayınca, yalnız duası ile yetinilir. Aslında meşru ve hayırlı bir iş için yapılacak istihare, onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması yönünde yapılır. Yoksa doğrudan doğruya o hayırlı iş için yapılmaz. Belli bir senede hac yapılıp yapılmaması gibi… İstihare duası Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle rivayet edilmiştir.

Cabir bin Abdillah (Radıyallahü Anhüma) diyor ki: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bize Kuran surelerini öğrettiği gibi her şeyde istihareyi de öğretir ve şöyle buyururdu: "Birinizi bir şey düşündürdüğü (kararsızlık olduğu) zaman farz dışında iki rekat namaz kılsın, sonra da şöyle desin ve ihtiyacını dile getirsin:

İstihare Duası
İstihare Duası

Duanın Arapça Okunuşu: " Allahümme inni estehîruke bi-‘ılmik. Ve estakdiruke bi-kudretik, Ve es’elüke min fadlikel-‘azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdir. Ve te’lemü ve lâ 3’âlem. Ve ente’allâmül-ğuyûb. Allahümme in künte ta’lemü enne hâzel-emra hayrun lî fî dînî ve me’âşî ve ‘âkıbeti emrî. Ve in künte ta’lemü enne hâzel-emra şerrun lî fî dînî ve me’âşî ve ‘âkıbeti emrî. ‘Âcili emrî ve âcilih. Fasrifhü ‘annî vakdür liyel-hayra haysü kâne sümme raddnî bih."

Duanın Türkçe Anlamı: "Allah’ım! Senin ilminle Senden hayır istiyorum. Senin kudretinlke Senden güç istiyorum ve Senin büyük lütfundan Senden istiyorum; çünkü Senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem ve Sen gaipleri hakkıyla bilensin. Allah’ım! Eğer bu işin, dinim, geçimim ve işimin sonu için hayırlı olduğunu biliyorsan (yahut işimi dünya ve ahiret için hayırlı olduğu Sence malumdur ki) onu bana takdir et. Sonra da onda bana bereket ver. Eğer bu işim. dinim için, geçimim ve işimin sonu için kötü olduğunu biliyorsan (yahut dünya ve ahiret işim için kötü olduğu Sence malumdur ki,) onu benden sav ve bana hayır nerede ise onu takdir et. Sonra da o işe beni razı kıl"

bu duayı yaparken dilediğini de insan söyler."(1)

Not: Alimler şöyle demiştir. İstihareyi namazla ve zikredilen dua ile yapmak müstehaptır. Namaz iki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatta İhlas suresi okunur. Eğer namaz kılması zor olursa dua ile istihare eder. Adı geçen duaya Allah’a hamd ve Resulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e salat ve selam ile başlayıp ve öyle bitirmek müstehaptır.

Enes (Radıyallahü Anh) den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Ey enes! bir iş yapmak istersen, Rabbine yedi kere istihare et, sonra kalbine ilk gelene bak; Çünkü hayır ondadır."(2)

Dipnotlar

  1. Buhârî, Cuma, 1166
  2. İbni Sünni, Amelül-Yevm, 306

1 Comment

  • allah cumlemizin dualarini qebul etsin

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir