Eve Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

 Eve Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

Eve Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

Eve Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar
Eve Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar

Ev, hem bir barınak, hembir sığınak, hem bir okuldur. İnsan orada zararlı şeylerden korunur. Evin duvaları adeta bir kale duvarı gibidir. Ev’e girilince bütün kötülükler dışarıda kalır. Orada insan kendini güvende hisseder. Huzuru ve mutluluğu bulur. Güzellikler orada paylaşırlır ve paylaşıldıkça da çoğalır. Ev, çocuklar için ayrıca bir okuldur, bir eğitim yuvasıdır. Çocuklar dünya ve ahirete ait ilk temel bilgi ve alışkanlıklarını orada kazanırlar. Orada kazanılanlar hem çocukların karakterini oluşturur, hemde ömür boyu unutulmaz.

İlk insandan bugüne, tarihin hiçbir döneminde be dünyanın hiçbir yerinde insanoğlu evsiz yaşamamıştır. Günlük hayatımızın telaşı içinde çok zaman kıymetini tam bilemediğimiz evimizin değerini evsiz kaldığımızda veya evimizden uzak kaldığımızda daha iyi anlarız.

Evlerimize girip çıkarken bu gerçeğin, bu büyük nimetin bilincinde olmalıyız. Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de bu gerçeği bize hatırlatmak için eve girip çıkarken bazı duaları okumamızı öğütlemişlerdir.

Eve Girerken Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir kimse evine girdiği zaman (aşağıdaki duayı) desin, sonra da ailesine selam versin." (Kynk.1)

Eve Girerken Okunacak Dua
Eve Girerken Okunacak Dua

Duanın Arapça Okunuşu

["Allahümme inni es’elüke hayra’l-mevlisi ve hayra’l-mahreci. Bismillahi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alâ’llâhi rabbenâ tevekkelnâ."]

Duanın Türkçe Karşılığı

["Allah’ım, Senden giriş ve çıkışlarımın hayrını dilerim. Allah’ın adıyla girdik ve yine Allah’ın adıyla çıkarız. Ancak, Rabbimiz olan Allah’a güvenip dayanırız."]

Şayet eğer evde kimse yok sa [es-Selâmü aleynâ ve Alâ ıbâdillahı’s-sâlihin] yani ["Selam bize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun"] şeklinde selam verir ve arkasından bir kere ihlas suresini okuyup eve girerse, Allah’u Teala o kimseyi fakirlikten kurtarır. Bütün peygamberler böyle yapmışlardır. Bizler de onların birer vekilleri olak böyle yapmalıyız."Kynk.-2)

Birisi fakirlikten ve geçim darlığından Resulullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)’e şikayette bulundu. Resulullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) Ona:
Evine girdiğin vakit kimse varsa, selam ver. Eğer yoksa Benim üzerime selam (salavat) getir ve bir defa İhlas suresini oku" buyurdu.
O kimse Resulullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem)’in bu emirlerini yaptı. Allah’u Teala da ona çokça rızık verdi. O kadar bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı.

Ebu ümame (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Üç kimse vardır ki Aziz ve Yüce olan Allah’ın teminatı altındadır:

  1. Aziz ve yüce olan Allah yolunda savaş için çıkan bir kimse. Bu adam Aziz ve yüce Allah’ın teminatı alştındadır. Tâ ki onu öldürüp de cennete koyuncaya yahut da kazandığı sevap ve ganimetle (evine) onu döndürünceye kadar.
  2. (Namaz kılmak için) mescide giden bir kimse. Bu kimse de Allah’u Teala’nın teminatı altındadır. Tâ ki onu öldürüp cennete koyuncaya yahut elde ettiği sevap ve mükafatla onu eve döndürünceye kadar.
  3. Evine selam vererek giren kimse. bu da noksanlıklardan münezzeh olan Allah2ın himaye ve teminatı altındadır." (Kynk.-3)

Enes bin Malik (Radıyallahü Anh) diyor ki: Resulullah (Sallalahü Aleyhi ve Sellem) bana hitaben: "Ey evladım! Evine girdiğin zaman selam ver. O senin ve ailen için bereket olur." (Kynk.-4)

Evden Çıkarken Okunacak Dualar

Hz. Enes (R.anh) anlatıyor: "Resulllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Evinden çıkınca kim: ‘Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır‘ derse kendisine: ‘İşine Bak, sana hidâyet verildi, kifâyet edildi ve korundun da‘ denir, ondan şeytan yüz çevirir."

Kul bu duayı okuduğunda bir şeytan diğerine :" (Tevekkül ettiği için)Allah’ın kendisine yettiği, dosdoğru yola iletilen ve (bütün şerlerden) korunan bir kişiye sen ne yapabilirsin ki" der."(Kynk-5)

Evden Çıkarken Okunacak Dua
Evden Çıkarken Okunacak Dua

Duanın Arapça Okunuşu

["Bismillâh, tevekeltü alâ’llah, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh."]

Duanın Türkçe Karşılığı

["Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah’ın yardımı iledir."]

Evden Çıkarken Okunacak Dua 2
Evden Çıkarken Okunacak Dua 2

Duanın Arapça Okunuşu

["Bismillâh. Tevekeltü ala’llâh. Allâhümme inni euzu bike en udille ev udalle. Ev ezille, ev üzelle. Ev azlime, ev uzleme. Ev eshele, ev yüchele aleyye."]

Duanın Türkçe Karşılığı

["Allah’ın adını anarak evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah’a tevekkül ediyorum. allah’ım, doğru yoldan sapmaktan, başkalarını da saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarınıda düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan Sana sığınırım."] (Kynk-6)

Dipnotlar

  1. Ebu Dâvud, Edeb, 5096
  2. İmam Mâlik, Muvatta, 2/962
  3. Ebu Davud, Cihad, 2494; İbnu hibban Sahih, 1/360
  4. Tirmizi, İsti’zân, 2698
  5. Tirmizi, Daavât 34, (3422-3426); Ebu Dâvud, Edeb 112, (5095)
  6. Ümmü Seleme’den, Tirmizi, Daavât 35, (3423); Ebu Dâvud, Edeb 112, (5094)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir