Cinsel İlişki (Cima)’den Önce Okunacak Dua

 Cinsel İlişki (Cima)’den Önce Okunacak Dua

Cima’dan Önce Okunacak Dualar

Bugün cinsel ilişkinin islami aile yapısındaki önemi, edepleri ve cinsel ilişkiden önce okunması gereken bir dua (arapça ve latin harfleri ile) ekleyerek bu konuda da bir bilgi vermek istedik. Konu ile ilgili Hadisi Şeriflerde derlenmiştir. ilk olarak Cinsel ilişkinin önemi ve edeplerine değinelim;

Dinimizde Cinsel İlişkinin Önemi ve Edeleri

İslam dini insan yaratılışına en uygun tabia dindir. Bu sebeple müminleri evlenmeye teşvik etmiştir. Evlilik sayesinde cinsel arzular tatmin edilir, iffet ve namus korunur, neslin soyun devamı mümkün olur. İslamiyete göre cima’ın (cinsel ilişkinin) da bir takım edepleri vardır. Bunlar;

 • Birleşmeden önce euzü-besmele çekmek;
 • Örtü altında olmak,
 • Kıbleye karşı olmamak,
 • Adetli iken yapmamak,
 • Dübürden (Anüs) sakınmak,
 • Kadına yumuşak davranmak, o da ihtiyacını giderinceye kadar terketmemek,
 • İkinci defa ilişkide bulunacaksa eteğini (Cinsel organını) yıkamak (eğer güç yetiyorsa gusül almak, ona güç yetmiyorsa abdest almak ona güç yetmiyorsa normal eteği yıkamak),
 • Gecenin başlangıcında ilişkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak, hiç değilse abdest alıp öyle uyumak,
 • Sevgi ve ilgiyi artırıcı hareketlerde bulunmak
 • Son olarak ”Allah’ım! Bizden ve bize vereceğin çocuktan şeytanı uzak kıl” diye dua etmek.
Cinsel İlişkinin Edepleri sayfasından alınmıştır.

Cinsel İlişki (Cima)’dan Önce Okunacak Dua

Arapça

Cinsel İlişkiden Önce Okunacak Dua
Cinsel İlişkiden Önce Okunacak Dua

Latin Harfleri İle

Bismillah, Allahümme cennibne’ş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytane mâ razaktenâ

Duanın Türkçe Anlamı

Allah’ın adıyla.Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize ihsan edeceğin şeylerden (çocuklardan) uzaklaştır.

Konu İle İlgili Önemli Bir Hadis-i Şerif

“Cimada Besmele söyle. Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır. Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır.” buyurdu.

Kaynakça: Buhârî, Bed'ul-halk 11; Müslim, Nikâh, 18

Hadisi Şeriften Anlaşılanlar

 • Kadın olsun Erkek olsun kişi eşiyle cinsel ilişkiye başlarken besmele çekerek hadîste geçen duayı okuması müstehabdır. İmam Gazali (rh.a) besmeleden sonra İhlas sûresini (Kul Hûvallahu Ahad…) okuyarak tekbir ve tehlil getirmenin de müstehab olduğunu söylemiştir.
 • Şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak ona dua etmek ve Allah Tealanın ismiyle teberrük eylemek, yapılan her işi Allah Teâlâ’nın müyesser kıldığını hatırlamak gerekir.
 • Hadis-i şerif şeytanın insana ana rahminden başlayarak ölünceye kadar musallat olduğuna işaret etmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir