X

Bereket Duası

Bereket ve Rızık Duası

Ey sapkınlıkta olanları hidayete erdiren, ey günahkarlara rahmetiyle muamele edip bağışlayan, ey zorlukları ve zahmetleri hafifleten Allah’ım, kuluna merhamet et ve kulunun büyük hatalarını rahmetinle gider. Bütün Müslümanların da hatalarını gider. Peygamberlere, sıddıklara, şehidlere ve salih kullarına nimetini ihsan ettiğin gibi, bizi de maddi ve manevi rızıklara ermiş ve ebedi hayata ulaşmış kullarından eyle.

Yâ hâdiye’l-mudillîn veyâ râhime’l-müznibîn veyâ mukîle aserâti’l-âsirîn irham abdeke ve’l-hatara’l-azîme ve lilmüslimîne küllihim ecmaîn. Vec’alnâ mine’l-ahyâi’l-merzûkîne en’-amte aleyhim mine’n-nebbîne ve’s-sıddîkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn. Amin yâ Rabbe’l-âlemîne ve’l-hamdüllillâhi Rabbi’l-âlemin.

Yazı en son ne zaman güncellendi? : May 5, 2013, 9:47 am