X

Bela ve Musibetlerden Korunmak İçin Dualar

Bela ve Musibetlerden Korunmak İçin Yapılabilecek Dua ve Manevi Reçeteler

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Her kim sabahladığında ve akşamladığında yedi kere: "Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm." derse, bunu Allah’ü Teala’ya tam güvenerek veya tam güvenmeyi beceremeden de dese, Allah’ü Teala onun dünya ve ahiret hususunda onu kederlendirecek her bir sıkıntısını giderir."(1)

  Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm.

  Duanın Anlamı: “Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur, ancak O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbi’sidir.”

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Allah’u Teala buyurdu ki: "Ümmetine söyle! Sabahleyin 10 defa: ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah’ (Mealen: Allah’ü Teala’nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.) desinler, 10 defa akşamleyin, 10 defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünya belaları onlardan defolur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gazabımdan korunurlar.""(2)

  Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah.

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: "Her kim: ‘Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah.’ (Mealen: Allah’ım! bütün işlerde akıbetimizi güzel et ve bizi dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından muhafaza et.) duasını devam ederse, kendisine büyük belalar isabet etmeden ölür."(3)

  Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah.

 • Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir kimse her gün sabah akşam şu (aşağıdaki) duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez."(4)

  Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.

  Duanın Türkçe Anlamı: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Dipnotlar

 1. Ebu Dâvud, Edeb, 5081
 2. Ali el Mütteki, Kenzü’l-Ummal, 3607; Tuhfetü’z-zâkirin, 197
 3. Ali el-Mütteki, Kenzü’l-Ummâl, 3905
 4. Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869

Yazı en son ne zaman güncellendi? : 10/09/2012 18:31