X

Boğulmaya Karşı Kuran-ı Kerim’den Dua Ayetleri

Suda veya Denizde Boğulmaktan Korunmak İçin Dualar

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabahleyin (veya akşamleyin) yedi kere: [“Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve ‘aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm."] (duasını) okursa, o gün ve gece kendisine ne bir sıkıntı, ne bir soygun, nede bir boğulma isabet etmez.”(1)

Duanın Arapça Yazılışı;

Boğulmaktan Korunmak İçin Dua

Kuran-ı Kerim’den Boğulmamak İçin Okunacak Dua Ayetleri

Denizde Boğulmak’tan Korunmak İçin Nahl Suresi 14. Ayeti Kerime

Nahl Suresinin “Vehüve’llezi sahhare’l-bahre..” (Allah denizi, (sizin emrinize) verdi.) 14. ayetini 1998 kere tekrar etmelidir.

Boğulmaktan Korunmak İçin Mu’minun Suresinin 29. Ayeti

Mü’minun Suresinin “Rabbi enzilnî münzelen mübâreken..” (Rabbim beni mübârek bir menzile ulaştır) 29. ayetini 742 kere okumalıdır.

Dipnotlar (Kaynakça)

  1. Süyutî, Dürrul-Mensür, 4/334

Yazı en son ne zaman güncellendi? : September 13, 2012, 2:22 pm